Tekst  wzięty  z  https://stowarzyszenierkw.org/3252-poslowie-pis-wpuszczaja-gmo-do-polski-udaja-ze-nas-bronia-przed-gmo#.WlfqCBdcSrY.email