DOŚĆ ANTYPOLSKICH KŁAMSTW!

[  I Ty wyślij sprostowanie do TIME.     J.B.]

Czytelnik znad Wisły zawstydził amerykański tygodnik „TIME”

/ Wokandapix; pixabay.com / Creative Commons CC0

Spore emocje wywołał szkalujący Polskę tekst, który ukazał się na łamach amerykańskiego tygodnika „TIME”. W artykule pojawia się stek kłamstw na temat nowelizacji ustawy o IPN, działań polskiego rządu, a także na temat prawdy historycznej, której dziennikarka najwyraźniej w ogóle nie bierze pod uwagę. Sprawy w swoje ręce postanowił wziąć polski czytelnik, Jarosław Angerman, który skontaktował się z autorką kłamliwego paszkwilu i dość dobitnie wykazał elementarne braki merytoryczne w jej publikacji.

 

Jak relacjonuje serwis swiato-podglad.pl, już na wstępie artykułu, który ukazał się na łamach „TIME” dziennikarka amerykańskiego tygodnika Tara John podaje do wiadomości informację, że 26 stycznia polski rząd uchwalił poprawkę do ustawy, mającą przeciwdziałać obwinianiu Polski i Polaków o nazistowskie bestialstwo popełnione w czasie drugiej wojny światowej na polskiej ziemi. Dalej autorka podaje informację o wysokości kary za przekroczenia związane z fałszowaniem historii i używania określenia „ polskie obozy zagłady” i akapit ten kończy informacją iż, „Ustawa zatwierdzona 26 stycznia 2018 r. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, została przyjęta przez izraelskich polityków z potępieniem i jest odbierana jako forma zanegowania Holokaustu.”

Dalej dziennikarka nakręca się jeszcze bardziej. W następnym akapicie zatytułowanym „Historia” powiela znane kłamstwa historyczne wobec narodu polskiego, które mają się nijak do prawdy historycznej.

„Co najmniej 3 miliony polskich Żydów zostało zamordowanych podczas drugiej wojny światowej i Polacy mieli w tym współudział. Naziści rekrutowali miejscowych kolaborantów do pomocy przy obławach na Żydów i kierowania ich do obozów koncentracyjnych”

– czytamy na łamach „TIME”.

Jak się okazuje, artykuł odbił się dużym echem i zwrócił uwagę polskiego czytelnika. Jarosław Angerman oburzył się do tego stopnia, że postanowił osobiście skontaktować się z amerykańską dziennikarką.

Takiego listu raczej się nie spodziewała:

„Czy Polska na nowo pisze historię II Wojny Światowej? Otóż Polska nie, ale ktoś inny to robi i niestety z korzystnym dla siebie efektem. Trzeba jasno powiedzieć – Polska nie jest Francją, nie współpracowała nigdy z nazistami. Żydzi byli zamykani przez niemieckich nazistów w gettach, czyli zamkniętych dzielnicach w niektórych okupowanych miastach polskich, gdzie Judenrat był zmuszany przez Niemców do wydawania swoich sąsiadów czy przyjaciół. To było zdradzieckie, ale skuteczne.

W każdym kraju były wyjątki w postaci ludzi, którzy mogliby współpracować nawet z diabłem, ale ci nieliczni, którzy w Polsce kolaborowali z nazistami, byli odtrącani przez społeczeństwo i karani, nawet egzekucją, przez polski ruch oporu, nazywany Armią Krajową!” 

– czytamy w liście do amerykańskiej dziennikarki tygodnika „TIME”.

Poniżej załączamy również pełną treść wiadomości w języku angielskim, w takiej formie, w jakiej została ona wysłana do Tary John – autorki kłamliwego artykułu.

Sam autor listu Jarosław Angerman zachęca internautów, do wysyłania na adres e-mail: tara.john@time.com wiadomości o poniższej treśći:

“Is Poland rewriting its WWII history? No, Poland is not, but someone else is trying to do so and unfortunately they are doing it with success. You should keep in mind that Poland is not France and therefore hasn’t been collaborating with the Nazi government. Jews were locked by German Nazis in ghettos – closed districts in many cities of occupied Poland – where the Judenrat  has been forced by the Germans to turn in neighbors and friends. It was treacherous, but it worked.

As in any country there were exceptions; people who could collaborate with the devil himself, but those very few Poles who collaborated with the Germans were rejected by the Polish community and punished (even executed) by the polish resistance called Home Army (Armia Krajowa).”

Źródło: niezalezna.pl, swiato-podglad.pl

Tekst  wzięty  z  http://niezalezna.pl/217489-dosc-antypolskich-klamstw-czytelnik-znad-wisly-zawstydzil-amerykanski-tygodnik-time