[ W treści specjalna prośba od pana Gadowskiego.     J.B. ]