• Category Archives: teologia

Sami nie pokonacie tej Bestii. Fragmenty Orędzi Anioła Stróża Polski, przekazywanych Adamowi Człowiekowi (cz.2: 2010 r.)

z:   http://www.ekspedyt.org/pokutujacy-lotr/2016/12/30/56960_fragmenty-oredzi-aniola-stroza-polski-dla-polski-przekazywanych-adamowi-czlowiekowi-cz-2-2010-r.html

media-430923-2

Wstęp

 Orędzia przekazywane do ostatnich dni życia Adamowi Człowiekowi (zmarł w czerwcu 2014 r.) przez Matkę Boską i Jezusa, przez św. Józefa i wielu innych świętych a także Anioła Stróża Polski, są darem Boga dla naszego Narodu w przededniu wielkich wydarzeń, które mają wstrząsnąć historią świata.  Boży Plan wobec ludzkości toczy się poza naszą wolą, niezależnie od tego, czy go przyjmiemy, czy nie. Jednak tylko od nas zależy, czy zechcemy dojrzeć i zrozumieć Boże znaki, poprzez które chce On  ułatwić nam współuczestnictwo w realizacji niektórych Swych tajemnic. Takim znakiem są proroctwa, a wśród nich – te najnowsze, których przekazicielem stał się, z wyboru Boga,  Adam Człowiek.

  Przez ostatnich parę lat życia, aż do ostatnich dni przy jego szpitalnym łóżku, miałem zaszczyt i radość być bliskim przyjacielem Adama. Niekiedy czynił mnie jednym z pierwszych czytelników otrzymywanych przez siebie Orędzi, które nadchodziły do niego nawet parę razy dziennie. Niespożyte siły, jakie znajdował, aby wszystkie je spisywać, przepisywać, redagować, czasem tłumaczyć na obce języki, zamieszczać w Internecie, a poza tym uczestniczyć w innych niezliczonych Dziełach, jakimi Niebo obarczyło jego krótkie życie, połączone z utrzymywaniem domu, gdzie pełnił rolę męża i ojca – też pochodziły od Nieba. Do tego, był on pogodnie usposobiony, zawsze znajdował czas dla przyjaciół, których miał wielu, był bowiem człowiekiem nie tylko obdarzonym religijną charyzmą, ogarniającą nas natychmiast, gdy tylko zjawił się w pobliżu, ale też miał dar znakomitego poczucia humoru, ujmującej konwersacji i dar języków (– byłem świadkiem, jak biegle rozmawiał po niemiecku, portugalsku, angielsku,  dobrze też dogadywał się po włosku i znał biernie hebrajski). Wszystkie te dary Nieba przyjmował ze skromnością, uważał siebie jedynie za „niegodnego sługę” i nie szukał rozgłosu, a unikał zgromadzeń i najchętniej zachowywał incognito. … Read More